Gaan we samen in zee?

anezka rijna 3

Is er sprake van stagnatie bij het realiseren van de doelstelling? Heeft uw organisatie een veranderurgentie? Wilt u weerstand omgebogen zien in creativiteit, energie, inspiratie en vertrouwen om de verandering in te zetten? Dan bent u bij ons op het goede adres. Juist deze ‘zachte’ aspecten van verandering zijn onze core business. Hierbij kunnen we uw mensen in dialoog brengen met de eindgebruikers (klanten, cliënten, burgers).

Samen met u zullen we de interventies opstellen. Zin.Expert maakt daarbij bewust gebruik van de bestaande structuren, kennis en kracht van de organisatie. Een geslaagde opdracht is er één, waarna de mensen van de organisatie zelf met trots kijken naar hun resultaten. Elke opdracht is hierdoor maatwerk, waarbij activiteiten en de concrete resultaten in onderlinge afstemming worden beschreven en uitgevoerd.

Als opdrachtgever ontvangt u vooraf het uitgewerkte plan van aanpak, waar expliciet ieders inzet in uren en afspraken benoemd wordt. Op basis van dit plan wordt een offerte opgesteld.

© Zin.Expert