Anezka van de Weg & Rijna Witte

Wie zijn wij

anezka rijna 4In 2012 hebben wij elkaar ontmoet als dialoog gespreksleiders tijdens de evaluatie van de eerste Dag van de Dialoog in Middelburg. Zo'n geweldig evenement moest ook in Goes worden geïntroduceerd... Nog geen jaar later werd met 80 deelnemers aan 12 tafels Goes in Dialoog een feit.

Inmiddels hebben we als Stichting Goes in Dialoog een eigen plek in de Goese samenleving verworven. Zo schreef André van der Reest, wethouder van de gemeente Goes in het voorwoord van ons jaarverslag:

"Met de dialoogtafels worden mensen ongeacht afkomst, geloof, ras of geslacht in de gelegenheid gesteld om met elkaar in gesprek te gaan en vooral naar elkaar te luisteren. Ik zie zo'n dialoogtafel als een soort ideale samenleving in het klein. Een samenleving waarin sprake is van tweerichtingenverkeer tussen mensen onderling en waarbij daadwerkelijk verbindingen tot stand gebracht worden. Een samenleving waar mensen zorg hebben voor elkaar."

Deze kracht van de dialoog om mensen bij elkaar te brengen en samen te werken aan een waardevolle samenleving inspireerde ons om nieuwe toepassingsgebieden te ontdekken.

Onder de handelsnaam Zin.Expert begeleiden wij mens en organisaties tijdens veranderprocessen om met eigen veranderkracht doelstellingen te verwezenlijken door doelgericht het waarderende principe te vertalen naar een duurzaam resultaat.


 

© Zin.Expert