Voor een zinvolle aanpak bij transities

anezka rijna 1"Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mensen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de eindeloze zee."

Antoine de Saint-Exupéry uit "De kleine prins".

 

Rijna & Anezka brengen mens en organisatie in beweging.

Onze interventies genereren inspiratie voor de toekomst. Met als resultaat:
uw organisatie is weer de expert en uw medewerkers hebben er zin in!

 

Uw klant is koning. Uw mensen werken lekker samen en bewegen vol energie mee met de markt. Bevlogen en gedreven staat uw organisatie als een rots in de branding van de steeds veranderende omgeving...

...of bekruipt u wel eens het gevoel dat de spirit er een beetje uit is...
...er soms wel erg lang vergaderd moet worden, er steeds meer verzuimd wordt, de klant naar de concurrent lonkt?

Dan wordt het tijd voor Zin.Expert: de olie, lijm of het cement voor uw organisatie.


Onze missie:

Organisaties faciliteren om vanuit intrinsiek verlangen succesvol te veranderen.

Mensen en organisaties krijgen regelmatig te maken met veranderingen. Hierbij lopen bedrijfsmatige aanpassingen niet altijd synchroon met de aanpassing van de betrokken mensen. Om hier goed op te anticiperen, verleggen we doelgericht het perspectief van probleem naar kans, van kritiek geven naar eigenaarschap en samenwerking. Dit resulteert in engagement, creativiteit en actie.

Onze visie:

Elke organisatie heeft voldoende bronnen onder de medewerkers en haar omgeving (klanten, samenwerkingspartners) om noodzakelijke veranderingen goed door te voeren. Met waarderende interventies, onder andere gebaseerd op de Appreciative Inquiry kunnen we deze bronnen ontsluiten en benutten. Kenmerkend hierbij is de ruimte, die geboden wordt in dialoogvorm om te leren van successen uit het verleden en de waardering voor ieders inbreng.

© Zin.Expert